Vizualizacija


Vizualizacija - SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je skupno ime za nadzorne sisteme, ki so namenjeni nadzorovanju, krmiljenju in zajemu podatkov različnih tehnoloških procesov z računalnikom.
SCADA v rudarstvu tako predstavlja uporabniški vmesnik za grafičen ali tabelaričen prikaz merjenih fizikalnih veličin. Predstavlja status celotnega sistema v rudniku, posameznih segmentov rudnika ali prikaz stanja posameznih merilnikov.
Preko komunikacijske linije in vmesnikov se podatki prenašajo v nadzorni center, kjer jih uporabniški vmesnik obdela in ustrezno prikaže na zaslone.

Z uporabniškim vmesnikom lahko tako nastavljamo želene parametre merilnikov in merilnih postaj (tip merilnika, območje meritve, alarme meje in podobno), s čimer vplivamo na način delovanja sistema.
Preko uporabniškega vmesnika lahko, v obliki grafov, pregledujemo zabeležene vrednosti meritev ter proženja digitalnih izhodov.

Prožene napake ali presežene alarmne vrednosti (trenutne ali zabeležene) so prikazane tako tabelarično kot grafično.
Alarmiranje se lahko vrši preko zvočnih signalov, pošiljanju e-mail sporočil ali SMS-ov.
Ker se razmere v premogovniku neprestano spreminjanjo, naš uporabniški vmesnik omogoča, da si uporabniki sami izdelajo in spreminjajo nadzorne zaslone.
Vmesnik je zasnovan tako, da uporabniku omogoča izdelavo poljubnega števila nadzornih zaslonov, na katere nato doda željene prikaze premogovnika, merilnike in merilne postaje.
Naš uporabniški vmesnik deluje na vseh platformah (Windows, Android, Linux, MacOS) in na vseh pametnih napravah (tablica, PC, pametnih telefon).

Zaupajo nam