Avtomatizacija


Avtomatizacija transportnih poti, črpališč ...

Avtomatizacija transportnih trakov
Namembnost sistema:

 • povečanje varnosti – transportnih trakov
  • potezna stikala
  • zasilni izklop trakov
  • stikala za preprečitev bočnega zdrsa trakov
 • grafični prikaz stanja trakov
  • delovanje traku
  • hitrost traku
  • zdrs traku
  • ostalo ...

 

Delovanje

 • V primeru sprožitve varnostnega stikala se transportni trak zaustavi
 • Potrebni pregled napak na sistemu
 • Ponovni vklop po odpravljeni napaki

Sistem za avtomatizacijo transportnih trakov

 • povečanje varnosti delavcev in ostalega postrojenja
 • zmanjšanje možnosti okvar in večje škode v primeru napake
 • zmanjšanje števila operaterjev traku

Področja uporabe

 • 2 različna tipa:
  • sistem zgrajen v Ex zaščiti - M2 (metansko ogrožena področja)
  • sistem klasične izvedbe (površinski kopi, kamnolom …)


   

     

Zaupajo nam