Poslanstvo, vizija, strategija


Strategija

Osnovna strategija podjetja je razvoj in prodaja izdelkov, ki so plod lastnega razvoja in znanja pod lastno blagovno znamko.  Izhodišče je varna uporaba vseh električnih proizvodov in naprav v eksplozijsko ogroženih okoljih. Tehnično posodobljena proizvodnja nam omogoča, da razvijamo in proizvajamo tudi velikoserijsko proizvodnjo elektronskih sklopov in izdelkov za zunanje partnerje.

Dostopnost naših izdelkov bomo približevali kupcem predvsem z nadgrajevanjem sistema celovitega upravljanja kakovosti ter vlaganj v razvoj in trženje. Osnovno vodilo bodo profesionalni odnosi s kupci, osnova razvoju pa izobraženi, strokovno usposobljeni in visoko motivirani zaposleni ter učinkovita komunikacija na vseh ravneh poslovnih odnosov.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je proizvodnja in trženje visoko kakovostnih, sodobnih izdelkov, ki zadovoljujejo visoke standarde varnosti v ekstremnih pogojih.

Najpomembnejši je nadaljnji razvoj kadrov ter motiviranje vseh zaposlenih ob prijazni proizvodnji do zaposlenih in okolja.

Najpomembnejše poslanstvo podjetja je spremljanje in uvajanje razvojnih dosežkov ter novih spoznanj na področju varnosti v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Ob tem bomo skrbeli za posodabljanje delovno tehnološke opreme in procesa.

Ob uspešnem delu podjetja bomo aktivno sodelovali tudi na področju sponzorstva in donatorstva v našem okolju, saj se zavedamo, da smo tudi mi pomemben del uspešnega okolja, v katerem delamo in živimo.

Vizija

Z lastnim razvojem, fleksibilnostjo in učinkovitostjo vseh zaposlenih v podjetju utrjevati položaj enega vodilnih podjetij na področju načrtovanja in izvajanja protieksplozijske zaščite na domačem tržišču in na trgih bivše Jugoslavije. Z doseženimi referencami krepiti svoje tržne pozicije na področju Bližnjega vzhoda, hkrati pa postopoma prodirati tudi na velika premogokopna področja držav Vzhoda (Ukrajina, Rusija, Indija). Osnovno načelo podjetja je nenehna skrb za zadovoljstvo kupcev, ki uporabljajo naše proizvode in storitve. Zadovoljstvo zaposlenih in celotnega okolja, v katerem deluje naše podjetje, je naše glavno vodilo.

Razvijali bomo kooperacijsko sodelovanje s priznanimi blagovnimi znamkami ter zlasti razširili število poslovnih partnerjev.

Zaupajo nam