Glavni mejniki


2020

30 let podjetja Tevel, d.o.o.

2019

Zlato priznanje GZS in nacionalno srebrno priznanje GZS za detektor eksplozivnih plinov tip DEG-2(R) in detektor strupenih plinov tip DTG-2(R)
Dokapitalizacija družbe in vstop novega partnerja Intelus Čačak Srbija

2018

Zlato priznanje GZS in nacinonalno srebrno priznanje GZS za alarmno centralo Galaxy

2017

Certificiranje MPS - rudarstvo v Kazahstanu in Rusiji

2016

Zagon metanometrijske centrale v RMU KAKANJ, Bosna in Hercegovina; Nadgradnja sistema Central Gas Monitoring System v TTK KOZLU, Turčija

2015

Prezentacija Sistema za sledenje osebja in mehanizacije v rudnikih; Uspešen prodor na bangladeški trg - prodana prva serija Hišnih detektorjev plina Canary

2014

Sodelovanje s Premogovnikom Velenje na projektu: Razvoj nove jamske podpostaje za zajem podatkov DigiTrans 2200 

2013

Zagon avtomatske metanometrijske centrale v Rudniku KOZLU, TTK, Turčija. Predstavitev novih izdelkov, certificiranih po ATEX direktivi (rudniški semafor, signalna LED bliskavica, razvodne omarice ...).

2012

Izvedba 450.000,00 EUR vredne investicije v novo SMD proizvodno linijo; Ustanovitev Start-up podjetja TEVELUKS, d.o.o.

2011

Zagon avtomatske metanometrijske centrale v Rudniku Breza, Bosna in Hercegovina, avtomatizacija transportnega traku v Rudniku Kakanj, Bosna in Hercegovina

2010

20 let delovanja podjetja; Dokončan prizidek in otvoritev novih proizvodno-poslovnih prostorov; Uspešen vstop na turški trg; Zlato priznanje za inovacije (lastnovarni napajalnik NSB)

2009

Izvedba 800.000,00 EUR vredne investicije v proizvodnjo in razvoj; Zagon prve avtomatske metanometrijske centrale v Rudniku Kakanj, Bosna in Hercegovina

2008

Preimenuje se v TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.

2007

Sprejem v članstvo ACS – gospodarsko interesno združenje slovenskih dobaviteljev v avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil. Podjetje ima 36 zaposlenih.

2006

Začetek projekta posodabljanja jamskega prodajnega programa v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Ljubljana.

2005

Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:2000 in ATEX certifikata.

2004

Predstavitev alarmne centrale MX6000. Podjetje dobi priznanje Gazela za hitro rastoče podjetje v Zasavsko-Savinjski regiji.

2003

Prične se sodelovanje s podjetjem OLDHAM, Francija, število zaposlenih naraste na 47.

2002

Pričetek kooperacijske linije v sodelovanju s podjetjem BSH (Bosch-Siemens Hišni aparati) in FORI Velenje; podjetje ima 36 zaposlenih.

2001

Predstavitev Alarmne centrale MX 2000, hišnega detektorja plinov CANARY. Oznani prevzem podjetja EX COM. Ustanovljeno je podjetje Teve Varnost Elektronika Visoko, Bosna.

1997

Izdela Alarmno centralo MX 5000, ki je namenjena za neprekinjeno merjenje prisotnosti eksplozivnih plinov in hlapov, strupenih plinov, atmosferskega kisika …

1995

Predstavitev Alarmne centrale SP 200.

1990

Podjetje Teve Varnost Elektronika, d.o.o., je ustanovljeno in ima 12 zaposlenih. Razvijanje različnih naprav, ki so namenjeni predvsem za uporabo v rudnikih.

Zaupajo nam