Osebna izkaznica


Naziv podjetja: TEVEL, d.o.o.
Sedež podjetja: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec, Slovenija
Telefon: +386 3 5672050
Telefaks: +386 3 5671119
E-naslov: info@tevel.si
Spletna stran: http://www.tevel.si
Osnovna dejavnost: Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
Matična številka: 5451736000
Davčna številka: SI35771267
Leto ustanovitve: 1990
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vl. št. 1/09679/00
Osnovni kapital: 781.041,71 EUR
Direktor podjetja: Iztok Živko

Zaupajo nam