Spremljanje kakovosti zraka


DODATNE INFORMACIJE
+386 3 56 72 050 info@tevel.si

Integriran sistem MX Galaxy Q-AIR
Sistem MX Galaxy Q-AIR je celovit sistem avtomatskega spremljanja in nadzora fizikalnih parametrov zraka, ki preko senzorjev omogoča zaznavo odstopanj merjenih fizikalnih veličin od dovoljene meje.

Sistem omogoča spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka, primerjavo izmerjenih vrednosti s priporočljivimi, ustvarjanje zdravega šolskega in delovnega okolja z izvedbo ukrepov.

Sestavljen je iz več posameznih enot, ki so povezane v enoten sistem.
 • Zunanja merilna postaja je namenjena merjenju kakovosti zunanjega zraka. Podatke, ki jih zunanja merilna postaja zajame, prikažemo grafično. Grafični prikaz omogoča spremembo barv glede na dopustne vrednosti posameznih merjenih parametrov. Vsi merjeni podatki se shranjujejo v bazo podatkov, ki je locirana na strežniku. Do teh podatkov lahko poljubno dostopamo, omogoča pa nam tudi kronološki prikaz zgodovine posameznih meritev.
 • Notranja merilna enota je namenjena merjenju kakovosti zraka v notranjih prostorih. Tudi tu se podatki shranjujejo v bazo podatkov. Skupni prikaz vseh meritev, ki jih opravljata zunanja in notranja enota, je v obliki spletne strani. Tu lahko spremljamo aktualne merjene vrednosti in zgodovino vseh meritev posamezne merilne enote v različnih časovnih okvirjih.
 • Strežnik služi za beleženje in shranjevanje podatkov zunanje in notranje merilne enote. Strojna oprema strežnika je odvisna od želja in zahtev posameznega uporabnika. Na strežnik je naložena tudi odprtokodna programska oprema za urejanje, obdelavo in prikaz podatkov v bazi, ki omogoča tudi pregled podatkov za nazaj. Poleg lokalnega je omogočen tudi zunanji dostop do strežnika. Sistem omogoča tudi javljanje napak senzorjev preko e-maila.

 • Prikazovalni modul omogoča grafični prikaz merjenih podatkov. Sestavljen je iz prikazovalnika in krmilnika prikaza. Dostop do podatkov, shranjenih na strežniku, ki so potrebni za prikaz, je možen preko Wifi-ja ali Etherneta. Velikost prikaza je prilagodljiva glede na uporabnikove želje in potrebe. Prikazovanje merjenih podatkov poteka v realnem času.
        


Sistem MX Galaxy Q-AIRVmesnik Vremenske postaje Tevel

Vstopna stranMerjeni parametri podrobnejeZakaj Tevelov inovativen sistem MX GALAXY

 • Omogoča spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka
 • Primerjave izmerjenih vrednosti s priporočljivimi
 • Ustvarjanje zdravega šolskega in delovnega okolja z izvedbo ukrepov oz. oblikovanjem prostora
 • Rezultati meritev v pomoč pri pridobivanju dodatnih sredstev pri lokalni samoupravi oz. lastniku
 • Sistem dviga ozaveščenost o pomenu kakovosti zraka
 • Bogate izkušnje in lokalna podpora uporabnikom
 • Narejeno v Sloveniji

Zaupajo nam