Inženiring


Serijska proizvodnja tiskanih vezij, lasten razvojni oddelek
DODATNE INFORMACIJE
+386 3 56 72 050 info@tevel.si

Uskladitev področja protieksplozijske zaščite z zakonodajo

V obratih, kjer se proizvajajo, uporabljajo ali skladiščijo gorljivi plini, vnetljive tekočine ali nastaja gorljiv prah vedno obstaja možnost, da pride tudi do sproščanja teh snovi v zrak in tako do ustvarjanja potencialno eksplozivne atmosfere, ki lahko ob iniciranem vžigu eksplodira. Na osnovi naših bogatih dolgoletnih izkušenj na področju protieksplozijske zaščite, ponujamo uskladitev in ureditev področja s trenutno veljavno zakonodajo:
 • Uskladitev področja protieksplozijske zaščite z zakonodajo (pravilnik 102/00)
  • Pomoč pri izdelavi internega pravilnika
  • Izdelamo Elaborat eksplozivne nevarnosti z oceno tveganja
  • Uredimo evidenco Ex naprav
  • Izvedemo pregled ter meritve Ex naprav in instalacij
 • Servisiramo ter odpravimo napake na Ex napravah ter instalacijah
 • Nudimo svetovanje pri izvedbah, vzdrževanju ter nabavi Ex napravRešitve in izdelki  

 • Izdelava projektov
 • Izdelava Elektro projektov z določitvijo zaščite opreme po Ex zakonodaji
 • Vgradnja, vzdrževanje, popravila naprav, meritve
 • Izvedba in projektiranje razsvetljave in instalacij v eksplozijsko ogroženih območjih
 • Izvedba in projektiranje pogonsko krmilne tehnike v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Izvedba in projektiranje električnega ogrevanja tehnoloških cevovodov
 • Izvedba in projektiranje hlajenja in ogrevanja gašenja in prezračevanja skladiščnih prostorov
 • Avtomatizacija in spremljanje procesov v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Spremljanje in nadzor nad vozili, ki prevažajo eksplozijsko nevarne snovi
 • Javljanje požara v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Detekcija eksplozivnih in strupenih plinov v eksplozijsko ogroženih prostorih
      

Zaupajo nam