Servis


ServisZa zanesljivo obratovanje vseh naprav je pomembna njihova kakovost, kvalitetna izvedba montažnih del in redno servisiranje.
Za dela na področju servisiranja je pomembno strokovno usposobljeno osebje z izkušnjami ter ustrezna oprema. Imamo usposobljene strokovnjake za izvajanje zahtevnih in odgovornih postopkov ter ustrezne certifikate, ki smo jih pridobili pri priglašenem organu SIQ Ljubljana.

Servis obsega: montažo in demontažo elektro opreme, vzdrževanje, preizkušanje opreme in naprav, servisiranje, preglede in popravila protieksplozijsko zaščitenih elektro naprav, periodične preglede in preventivne preglede naprav.Termovizija

  

Termovizija v energetiki in strojništvu

Ugotavljanje dejanskega stanja in/ali odkrivanje napak:
  • pregrevanje elektroinštalacij
  • pregrevanje elektromotorjev
  • pregrevanje ležajev in jermenskih pogonov
  • neučinkovito gretje ali ohlajanje
  • neobičajna porazdelitev toplote


Termovizija v gradbeništvu

V gradbeništvu se uporablja za ugotavljanje dejanskega stanja in/ali odkrivanje napak ter ocenjevanje termične izoliranosti vgrajenega elementa ali celotnega objekta:
  • netesnosti ovoja zgradbe
  • slabo in površno vgrajenih oken in vrat
  • poškodovane, vlažne ali manjkajoče izolacije
  • neizoliranih stropov
  • pomanjkljive izvedbe notranjih stenskih oblog z izolacijo
Odkrite in sanirane napake v gradbeništvu omogočajo prihranke energije do 40%.

Zaupajo nam