Nadzor avtocistern


Prenos podatkov iz avtocistern v informacijski sistem

Preskrbovalno verigo goriv predstavljajo:
  • skladišče
  • transportna sredstva za razvoz goriva
  • bencinski servisi
Najšibkejši del nadzora predstavlja transport goriv. Prav to je bil povod za našo aplikacijo.
Sestavljena je iz
  • strojnega in nadzornega sistema ter
  • komunikacijskega dela. 
Strojni del zajema merilnik pretoka goriv, indikatorje kontrole talnih ventilov, indikatorje stanja pretakalnih cevi in stikala položaja vrat. S tem zagotovimo nadzor nad stanjem transportnih poti na kamionu.
Komunikacijski del zajema GSM/GPRS in GPS modul, ki omogoča prenos podatkov in lokacijo v zbirni računalniški sistem.
Podatke obdeluje informacijski sistem, ki vključuje tudi skladišča in bencinske servise.

Upravičenost
Gorivo ali črno zlato je blago, ki primamlja ljudi po dodatnem zaslužku, zato nadzor nad sistemom razvoza goriv omogoča prihranek, ki se povrne že v letu ali dveh.Shematski prikaz nadzora skladišč, avtocisterne in bencinskega servisa

Zaupajo nam