Uradna predaja prvega vgrajenega sistema za spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka zagorski osnovni šoli
22/03/2022

Podjetje Tevel, d.o.o., je v Osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi namestilo prvi inovativen sistem za spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka MX Galaxy Q-AIR. Gre za celovit sistem avtomatskega spremljanja in nadzora fizikalnih parametrov zraka, ki preko senzorjev omogoča zaznavo odstopanj merjenih fizikalnih veličin od dovoljene meje. Sistem, ki je plod lastnega razvoja podjetja Tevel, daje uporabnikom v realnem času podatke o kakovosti zraka, ki ga dihajo. Uradna predaja se je izvršila 16. marca 2022.

Sistem MX Galaxy Q-AIR je sestavljen iz več posameznih enot. Zunanja merilna postaja je namenjena merjenju kakovosti zunanjega zraka, notranje merilne enote pa izvajajo meritve v posameznih notranjih prostorih, npr. trgovinah, proizvodnji, pisarnah, predavalnicah ali učilnicah. Podatki meritev se uporabniku prikazujejo grafično na spletu, kjer so na voljo aktualne merjene vrednosti in zgodovina vseh meritev posamezne merilne enote v različnih časovnih obdobjih. Trenutni podatki zunanjih meritev se lahko hkrati spremljajo tudi na zunanjem monitorju, na notranji merilni enoti pa se trenutne vrednosti meritev prikazujejo na vgrajenem zaslonu. Naprava hkrati obvešča o spremembi kakovosti merjenega zraka s spremembo barve glede na dopustne vrednosti merjenih parametrov.

V notranjih prostorih se spremljajo parametri, ki so najpomembnejši za ugodno počutje in zdravje v notranjih prostorih, to so: temperatura, vlažnost, ogljikov dioksid in hlapne organske spojine. Zunanja merilna postaja z namenskimi senzorji za merjenje izbranih parametrov zraka meri temperaturo, vlažnost, hitrost in smer vetra, zračni tlak, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, delce PM2.5, delce PM10, ultravijolične žarke in ozon. Vse povezave in prenos podatkov potekajo preko Wi-Fi omrežja.

»Pri razvoju novega sistema za spremljanje kakovosti zraka smo dali velik poudarek na kakovost zraka v notranjih prostorih. V njih namreč s sodobnim načinom življenja preživimo do 90 % svojega časa, na primer doma, v službi ali v šoli. Prekomerno onesnažen zrak v teh prostorih poveča možnost nastanka alergij, negativno vpliva na produktivnost in uspešnost ter tudi odsotnost. S Tevelovim sistemom Galaxy Q-AIR uporabniki merjene parametre spremljajo v realnem času, tudi preko mobilnih naprav. Ponosni smo, da smo z lastnim razvojem in znanjem razvili sistem, ki bo pripomogel k izboljšanju počutja in zdravja uporabnikov stavb, v katerih bo nameščen«, je povedal Iztok Živko, generalni direktor v Tevelu.

O novi pridobitvi je Nataša Grošelj, ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja, dejala: »Kakovostno šolsko okolje je izredno pomembno za zdravje otrok, ki so še posebej ranljivi. Z novim sistemom bomo lahko od zdaj redno spremljali kakovost zraka, tudi notranjega v učilnicah. Izkušnje namreč kažejo, da se z izboljšanjem zraka v učilnicah izboljšajo počutje, zbranost in zdravje učencev in učiteljev. Zato smo podjetju Tevel hvaležni za vzpostavitev sistema, ki bo osnova za ukrepe in ustvarjanje zdravega učnega okolja na naši šoli.«

Kaj sta ob predaji sistema še dodatno povedala, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Podrobnosti sistema:
Spremljanje kakovosti zraka
  
  
  

Zaupajo nam