Razpis za delovno mesto direktorja podjetja


10/09/2020
Na osnovi sklepa skuščine družba TEVEL, d.o.o. objavlja

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA PODJETJA

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  1. najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri (Univerze v Ljubljani ali v Mariboru),
  2. znanje slovenščine in vsaj treh tujih jezikov, predvsem angleškega, nemškega in ruskega,
  3. vozniški izpit B kategorije,
  4. osnovno računalniško znanje,
  5. poznavanje razmer na svetovnem trgu na področju detekcije plina,
  6. najmanj pet let delovnih izkušenj na odgovornih delih v gospodarstvu (podroben seznam in opis),
  7. predložiti morajo petletni načrt dela in vizijo podjetja za petletno obdobje. V ta namen lahko kandidati koristijo vse javne podatke družbe TEVEL, d.o.o. Za dodatne informacije pa se lahko obrnejo na tajništvo družbe.
Zaposlitev je za nedoločen čas s poskusno dobo enega leta ter z vsakoletnim potrjevanjem na skupščini družbe, ki lahko direktorju za neuspešno delo izreče nezaupnico in odpoved delovnega razmerja.
Prijave s programom in vsemi dokazili je možno oddati do 01. 11. 2020.
Delovno razmerje je možno skleniti z dnem 01. 02. 2021.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Zaupajo nam