PROIZVODNJA TEVEL
15/07/2021
Predmet naložbe v proizvodnjo podjetja TEVEL d.o.o. je nakup laboratorijske opreme, ki bo namenjena izvajanju dejavnosti C 27.90 Proizvodnja drugih električnih naprav in C 28.29 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene.

Razlogi za odločitev o izvedbi naložbe:
  • Možnost razvoja novih, visoko tehnološko zmogljivih produktov,
  • rast prihodkov in dobička na račun povečanja prodaje,
  • posodabljanje tehnološke opreme in procesov za zmanjšanje stroškov proizvodnje,
  • nova sodelovanja in partnerstva,
  • povečanje tržnega deleža v Južni Evropi in širitev na Bližnji vzhod,
  • povečanje prepoznavnosti blagovne znamke,
  • širjenje partnerske, distributerske in trženjske mreže,
  • krepitev tržne pozicije na področju Bližnjega vzhoda,
  • postopni vstop tudi na velika premogokopna področja držav Vzhoda.
Cilj projekta je tehnična posodobitev proizvodnje, ki bo omogočila podjetju nadaljnji razvoj in proizvodnjo.

Pričakovani rezultat naložbe je razvoj visokokakovostnih in sodobnih izdelkov, ki zadovoljujejo visoke standarde varnosti v ekstremnih pogojih.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 141.803,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 68.402,00 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega kmetijskega sklada (www.eu-skladi.si).

Naložba se izvaja v okviru ukrepa M6: Razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020, podukrepa M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.


Povezave:
spletna stran Evropske komisije
spletna stran programa razvoja podeželjaZaupajo nam