Predstavljamo sistem za spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka
11/01/2022   

Podjetje Tevel predstavlja inovativen sistem za spremljanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka MX Galaxy Q-AIR. Gre za celovit sistem avtomatskega spremljanja in nadzora fizikalnih parametrov zraka, ki preko senzorjev omogoča zaznavo odstopanj merjenih fizikalnih veličin od dovoljene meje. Sistem, ki je plod lastnega razvoja podjetja Tevel, daje uporabnikom v realnem času podatke o kakovosti zraka, ki ga dihajo.


Sistem MX Galaxy Q-AIR je sestavljen iz več posameznih enot, ki so povezane v enoten sistem. Zunanja merilna postaja je namenjena merjenju kakovosti zunanjega zraka, notranja pa v notranjih prostorih, npr. trgovinah, proizvodnji, pisarnah, predavalnicah ali učilnicah. Podatki meritev se uporabniku prikazujejo grafično na spletu, kjer so na voljo aktualne merjene vrednosti in zgodovina vseh meritev posamezne merilne enote v različnih časovnih obdobjih.

Na notranji merilni enoti se trenutne vrednosti meritev prikazujejo tudi na vgrajenem zaslonu. Naprava hkrati obvešča o spremembi kakovosti merjenega zraka s spremembo barve glede na dopustne vrednosti merjenih parametrov. V notranjih prostorih se spremlja temperatura, vlažnost, ogljikov dioksid in hlapne organske spojine. Povezanost in prenos podatkov potekata preko Wi-Fi omrežja.

Zunanja merilna postaja vsebuje več namenskih senzorjev za merjenje izbranih parametrov zraka. Povezanost in prenos podatkov prav tako poteka preko Wi-Fi omrežja, merjeni parametri pa vključujejo temperaturo, vlažnost, hitrost in smer vetra, zračni tlak, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, delce PM2.5, delce PM10, ultravijolične žarke in ozon.

Podrobnosti sistema:
Spremljanje kakovosti zraka

Zaupajo nam