Alarmna hupa AH-XXX-PEx

Alarmna hupa tipa AH-XXX-PEx je namenjena zvočni signalizaciji alarmnih stanj v eksplozijsko ogroženih prostorih.
Njena robustna zgradba omogoča uporabo v srednje težkih industrijskih pogojih dela (II) in rudnikih (I).

Zaupajo nam