DigiTRANS 2200

Modularna jamska postaja tip digiTRANS 2200 je dizajnirana za uporabo v rudarskih aplikacijah, kjer je možnost pojava metana in drugih nevarnih plinov kot so CO, CO2 itd. Uporaba ustreznih zaščit omogoča delovanje tudi v prisotnosti eksplozijske atmosfere, kar omogoča neprekinjen nadzor parametrov jamske atmosfere in drugih potrebnih tehnoloških podatkov.

Naprave v prvi skupini se v času normalnega stanja napajajo iz omrežja (230VAC).

V času povečane koncentracije se napajanje teh naprav (napajalnikov in PLV – ja) izključi. Lastnovani napajalniki preklopijo v način delovanja na baterijo in napajajo vse lastnovarne module, ki so vgrajeni v ohišju RO-5. Ti moduli lahko delujejo v obeh stanjih saj so obakrat napajani z napajalnim izhodom kategorije ia.


Izvedba

Komponente modularne jamske postaje digiTRANS 2200 so montirane na kovinsko stojalo, katero omogoča direktno postavitev v jamsko galerijo. Zaradi modurnosti se lahko število komponent na okvirju manjša ali veča. V tej dokumentaciji so omenjene le maksimalne dovoljene obremenitve stojala in sicer:
  • 3x NSB (katerikoli)
  • 1x centralna enota digiTRANS 2200
Jamska postaja potrebuje za svoje delovanje lastnovarno napajanje. NSB3 lastnovarni napajalnik napaja PLC z vhodno izhodnimi moduli in optični pretvornik / ethernet stikalo, ki so montirani v ohišju RO-5. Levi NSB 2/2 napajalnik je namenjen napajanju senzorjev, hkrati pa napaja tudi prikazovalnik AB-22 in sicer preko DC/DC pretvornika, vgrajenega v ohišju RO-5.

NSB 2/2 in NSB 3 napajalnika sta opisana ločeno, osnovne karakteristike za boljše razumevanje pa so opisane spodaj:

NSB 3
Nominalna primarna napetost: 230 V/50 Hz ± 10%
Nominalna izhodna napetost: 5 VDC/ia
Naminalni izhodni tok: 2x 1100 mA
Kapaciteta baterij: 2x 4000 mAh
Temperaturno območje delovanja -20°C do +40°C
Dimenzije 490 x 400 x 230 mm
Eksplozijska zaščita
IM1 Ex d e ia [ia] mb IMa 
IM2(M1) Ex d e ia [ia Ma] IMb

NSB 2/2
Nominalna primarna napetost: 230 V/50 Hz ± 10%
Nominalna izhodna napetost: 12 VDC/ia
Naminalni izhodni tok: (4x 150 mA + 2x 350 mA)
Kapaciteta baterij: 9 Ah
Temperaturno območje delovanja -20°C do +40°C
Dimenzije 490 x 400 x 230 mm
Eksplozijska zaščita  
I M2(M1) Ex d e ia q [ia] I Mb(Ma)
I M1 Ex d/Ex e q [ia] I Ma

Priključna omarica NSB 3 napajalnika je prirejena priklopu priključne napetosti 230VAC, 50Hz.
Do ostalih dveh napajalnikov in kontrole napajanja PLV so povezave narejene tovarniško.


Opis delovanja

Centralna enota modularne jamske postaje je napajana z lastnovarnimi napajalniki. Te enote spreminjajo izmenično priključno napetost v reguliran izhodni lastnovarni vir. Vsebujejo tudi baterije, ki v primeru izpada omrežne napetosti napajajo centralno enoto in periferne senzorske enote. Napajalniki modularne jamske postaje, ki je postavljena v ogroženo območje morajo biti napajani iz izvora, ki se v primeru pojave eksplozivnega plina (metana) izključi. Te omrežne izklope tako premostimo z baterijskim napajanjem lastnovarnih komponent.

Tako poznamo dva stanja modularne jamske postaje:
  • Normalno delovanje – brez prisotnosti metana
  • Alarmno stanje – prisotnost metana

Normalno delovanje – brez prisotnosti metana
V času normalnega delovanja sta lastnovarna napajalnika NSB 3 in NSB 2/2 napajana iz omrežja (najpogosteje iz transformatorja za razsvetljavo). Primarno izmenično napetost pretvarjata v regulirano enosmerno napetost - lastnovarni izvor. NSB 3 napajalnik je dvokanalni in ima izhodno napetost 5VDC.

NSB 2/2 je šestkanalni napajalnik in ima izhodno napetost 12VDC.

Eden od napajalnikov ima dograjen PLV element, ki detektira primarno napetost 230VAC. Povezan je na digitalni vhod DI 5/1 (U-PLV) in sistemu daje možnost nadziranja prisotnosti omrežne napetosti.

Alarmno stanje – prisotnost metana
V primeru pojave metana se izvor napajanja modularne jamske postaje izključi. Dvokanalni NSB 3 napajalnik in šestkanalni NSB 2/2 napajalnika še vedno sistem napajajo iz vgrajenih baterij. Glede na maksimalno porabo lahko pričakujmo delovanje brez omrežne napetosti preko 4 ur.Dograjen PLV element v tem stanju signalizira prekinitev omrežne napetosti.

Vračilo v normalno stanje
Ko se koncentracija metana ponovno spusti na varno raven, napajalni sistem ponovno dobi pogoj za vklop. Ko do vklopa pride lastnovarni napajalniki spet začno polniti baterije sistem pa se nemoteno napaja iz omrežja.

Zaupajo nam