DigiTRANS 2100

Jamska postaja digiTRANS 2100 je namenjena nadziranju parametrov kvalitete jamskega zraka in spremljanju drugih tehnoloških parametrov. Ima možnost priključitve vhodno izhodnih modulov na katere lahko priključimo senzorje s standardnimi analognimi ali digitalnimi signali. Omogoča krmiljenje relejskih izhodov, ki so namenjeni za lokalno signalizacijo ali izklop energije v primeru prekoračitve koncentracije metana. Sistem vsebuje programabilni krmilnik, ki lahko deluje samostojno brez komunikacije s kontrolnim centrom (primer: prekinitev komunikacijske linije). Omogoča prikaz stanja na SCADA sistemu ter lokalni prikaz stanja vrednosti senzorjev. Sistem vsebuje do 8-urno rezervno baterijsko napajanje.

Modularna jamska postaja tip digiTRANS 2100 je dizajnirana za uporabo v rudarskih aplikacijah, kjer je možnost pojava metana in drugih nevarnih plinov kot so CO, CO2, itd. Uporaba ustreznih zaščit omogoča delovanje tudi v prisotnosti eksplozijske atmosfere, kar omogoča neprekinjen nadzor parametrov jamske atmosfere in drugih potrebnih tehnoloških podatkov. Naprave v prvi skupini se v času normalnega stanja napajajo iz omrežja (230 VAC). V času povečane koncentracije se napajanje teh naprav (napajalnikov) izključi. Lastnovani napajalniki preklopijo v način delovanja na baterijo in napajajo vse lastnovarne module, ki so vgrajeni v ohišju RO-5. Ti moduli lahko delujejo v obeh stanjih saj so obakrat napajani z napajalnim izhodom kategorije ia.


Izvedba

Komponente modularne jamske postaje digiTRANS 2200 so montirane na kovinsko stojalo, katero omogoča direktno postavitev v jamsko galerijo. Zaradi modurnosti se lahko število komponent na okvirju manjša ali veča. Jamska postaja potrebuje za svoje delovanje lastnovarno napajanje. Napajalnika NSB 2/1 sta namenjena napajanju senzorjev in centrale preko vgrajenih DC/DC pretvornikov. NSB 2/1 napajalnik je opisan ločeno, osnovne karakteristike za boljše razumevanje pa so opisane spodaj:

NSB 2/1
Nominalna primarna napetost: 230 V/50 Hz ± 10 %
Nominalna izhodna napetost: 12 VDC/ia
Nominalni izhodni tok: (5x 150 mA + 1x 350 mA)
Kapaciteta baterij: 9 Ah
Temperaturno območje delovanja: -20°C do +40°C
Dimenzije: 490 x 400 x 230 mm
Eksplozijska zaščita:   
I M2(M1) Ex d e ia q [ia] I Mb(Ma)
I M1 Ex d/Ex e q [ia] I Ma digiTRANS 2100


Opis delovanja

Centralna enota modularne jamske postaje je napajana z lastnovarnimi napajalniki. Te enote spreminjajo izmenično priključno napetost v reguliran izhodni lastnovarni vir. Vsebujejo tudi baterije, ki v primeru izpada omrežne napetosti napajajo centralno enoto in periferne senzorske enote. Napajalniki modularne jamske postaje, ki je postavljena v ogroženo območje morajo biti napajani iz izvora, ki se v primeru pojave eksplozivnega plina (metana) izključi. Te omrežne izklope tako premostimo z baterijskim napajanjem lastnovarnih komponent.

Tako poznamo dva stanja modularne jamske postaje:
  • Normalno delovanje – brez prisotnosti metana
  • Alarmno stanje – prisotnost metana

Normalno delovanje – brez prisotnosti metana
V času normalnega delovanja sta lastnovarna napajalnika NSB 2/1 napajana iz omrežja (najpogosteje iz transformatorja za razsvetljavo). Primarno izmenično napetost pretvarjata v regulirano enosmerno napetost 12VDC

Alarmno stanje – prisotnost metana
V primeru pojave metana se izvor napajanja modularne jamske postaje izključi. Šestkanalni NSB 2/1 napajalnik še vedno sistem napaja iz vgrajenih baterij. Glede na maksimalno porabo lahko pričakujmo delovanje brez omrežne napetosti preko 4 ur.

Vračilo v normalno stanje
Ko se koncentracija metana ponovno spusti na varno raven, napajalni sistem ponovno dobi pogoj za vklop. Ko do vklopa pride lastnovarni napajalniki spet začno polniti baterije sistem pa se nemoteno napaja iz omrežja.

Zaupajo nam