Krmilnik potopnih črpalk - KPČ-2

Krmilnik KPČ-2 je namenjena krmiljenju potopnih črpalk. Njena naloga je periodično vklaplanje potopne črpalke in izvršitev njenega izklopa, kot posledica razlike porabe toka v obremenjenem in neobremenjenem stanju. Potopna črpalka ima v normalnem načinu delovanja neko določeno porabo toka (stanje črpanja).

Ko v bazenu pade nivo črpajoče vode pod mejo sesanja črpalke (črpalka sesa zrak), se poraba toka črpalke občutno zmanjša, naloga krmilnika KPČ-2 pa je, da omenjeno stanje detektira in izvrši izklop črpalke.

Zaupajo nam