Alarmna sirena ASB12-24

Alarmna sirena ASB12-24 služi za zvočno in svetlobno signalizacijo alarmnih oziroma signalnih stanj. Namenjena je za uporabo v eksplozijsko neogroženem prostoru, njeno ohišje pa omogoča uporabo tako v notranjih prostorih zgradb, kot tudi montažo na prostem. Alarmna sirena je zgrajena iz ohišja iz poliestra, piskača in bliskavice.

Alarmna sirena je namenjena uporabi v sklopu alarmne centrale ali katere druge podobne naprave, ki ji zagotavlja enosmerno napajanje od 12 do 24 V. Alarmna sirena omogoča signaliziranje določenih dogodkov ali stanj, pri tem pa je mogoča izbira ločenega in skupnega krmiljenja sirene in signalne luči.

Napajanje: 12 - 24 VDC

Zaupajo nam