Alarmna centrala MX6000

Alarmna centrala MX6000 je namenjena za neprekinjeno kontrolo prisotnosti eksplozivnih plinov ali hlapov, strupenih plinov, kisika, temperature in digitalnih signalov. V primeru puščanja je potrebno zagotoviti ustrezno obveščanje ter ukrepanje v primeru alarmnih dogodkov.

Zaradi možnosti povezave do osem central v sistem, je namenjena za večje aplikacije, kjer so merilna mesta v prostorih, ki so medsebojno oddaljeni. Centrale so povezane po CAN vodilu in so lahko nameščene na različnih lokacijah. Z uporabo CAN senzorjev (CO-CAN in CH4-CAN) lahko na eno centralo priključimo do 32 merilnikov. Alarmna centrala MX6000 se montira izven ogroženega področja v prostor, kjer je stalno zasedeno delovno mesto v višini cca 160 cm, da lahko neovirano odčitavamo stanje. Merilniki se namestijo v prostor, kjer lahko pričakujemo v primeru napake izpust plina, prisotnost strupenih plinov, pomanjkanje kisika in kjer želimo detektirati spremembe temperature. V primeru alarma nam alarmna centrala MX6000 omogoča lokalno zvočno in svetlobno signalizacijo, breznapetostno krmiljenje ter prenos signalov na stalno zasedeno delovno mesto.

Zaupajo nam