Alarmna centrala MX5000

Alarmna centrala MX5000 je namenjena za neprekinjeno kontrolo prisotnosti eksplozivnih in strupenih plinov. V primeru puščanja je potrebno zagotoviti ustrezno obveščanje ter ukrepanje, da preprečimo nastanek eksplozivne koncentracije v prostoru.

Alarmna centrala MX5000 se montira izven ogroženega področja v prostor, kjer je stalno zasedeno delovno mesto v višini cca 160 cm, da lahko neovirano odčitavamo stanje. Merilniki se namestijo v prostor, kjer lahko v primeru napake pričakujemo izpust plina.

V primeru alarma nam alarmna centrala MX5000 omogoča lokalno zvočno in svetlobno signalizacijo, breznapetostno krmiljenje ter prenos signalov na stalno zasedeno delovno mesto.

Alarmna centrala MX5000 omogoča priključitev različne naprave za detekcijo plinov in obveščanje v primeru alarma:
  • Senzorji:
S-JP Ex
S-JP/K
S-CO
OLCT 100
CTX 300
OLCT IR
CTX 300 IR
RF 501T
  • Signalizacija:
AH-1-PEx
AH-2-PEx
ASB12-24
AS-24
BLS-24

Zaupajo nam