Detektor plina CO-CAN, CH4-CAN, CO-I in CH4-I

Namen in opis senzorjevCO-CAN in CO-I

Senzorja CO-CAN in CO-I sta namenjena za garažne hiše in vse ostale prostore, kjer se lahko pojavi strupen plin ogljikov monoksid (CO). Razlika med njima je, da je CO-CAN namenjen za komunikacijo po CAN mreži, CO-I pa je namenjen za priključitev na nadzorno enoto preko tokovne zanke. Osnovni namen je meritev vrednosti koncentracije ogljikovega monoksida v prostoru in posredovanje izmerjene vrednosti kontrolni enoti, s katero je povezan.


Namen in opis CH4-CAN in CH4-I

Senzorja CH4-CAN in CH4-I sta namenjena za vse prostore, kjer običajno ni prisoten a se lahko pojavi eksplozivni plin kot sta tekoči naftni plin in zemeljski plin.


Namestitev

Namestitev CO-CAN in CO-I
Gostota ogljikovega monoksida je približno enaka zraku, zato se indikatorje namesti v višini 140 do 160 cm od tal.
Namestitev CH4-CAN in CH4-I
CH4-CAN ali CH4-I se namesti po višini glede na specifično gostoto plina:
  • TNP - tekoči naftni plin težji od zraka, merilnik se namesti cca 20 cm od tal
  • Zemeljski plin - lažji od zraka, merilnik se namesti pod stropo

Zaupajo nam