Signalna bliskavica s hupo tip TWS HS/02

Signalna bliskavica s hupo TWS HS/02 služi za svetlobno in zvočno alarmiranje v prostorih, kjer se lahko pojavi potencialno strupena atmosfera (povečana koncentracija strupenih in zadušljivih plinov, npr. CO in CO2). Naprava se proži prek dveh relejskih izhodov (A1-alarmni nivo 1 in A2- alarmni nivo 2) iz alarmne centrale ali iz podobnih alarmno krmilnih sistemov.


Način delovanja

Normalno delovanje - sveti zelena led sijalka
A1 - izmenično utripata zelena in rdeča LED sijalka
A2 - sveti rdeča LED sijalka, vključena LED bliskavica in alarmna hupa
(preko dodatne kvitirne tipke lahko pri A2 po 60 sekundah zaustavimo alarmno hupo)

Zaupajo nam