Nivojska sonda

Nivojske sonde NS uporabljamo na mestu, kjer merimo nivoje, preprečimo izlitje ali minimalni nivo tekočine.
Zaradi zanesljive konstrukcije posebno vzdrževanje ni potrebno. Število in položaj kontaktov oz. relejev v sondi se določi v dogovoru z naročnikom. Nivojsko stikalo je pasivno, saj je notranja induktivnost in kapacitivnost zanemarljiva. Obstajata dva tipa nivojskih sond (NS-1 in NS-2), ki se razlikujeta glede na število vgrajenih reed kontaktnikov. Nivojsko sondo navadno montiramo na mesto, kjer merimo spremembo nivoja tekočine. Sprememba nivoja povzroči preklop reed stikala v sondi in ta na pripadajočem veznem členu v krmilni omarici.

Nivojska sonda NS-1
Nivojska sonda NS-1 je v izvedbi z enim reed kontaktnikom. S to sondo lahko merimo samo spodnji nivo ali samo zgornji nivo, kjer se dolžina sonde prilagodi glede na želeni nivo.

Nivojska sonda NS-2
Nivojska sonda NS-2 ima vgrajena dva ločena reed kontaktnika za meritev spodnjega in zgornjega nivoja tekočine. Dolžino sonde in položaj preklopa kontaktnika se določi glede na zahteve kupca.

Zaupajo nam