Detektor plina OLCT 100

Merilna glava OLCT100 je namenjena za merjenje eksplozivnih in strupenih plinov in hlapov v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Glavne lastnosti merilne glave:
  • Detekcija eksplozivnih plinov
  • Detekcija strupenih plinov, CO2 in O2
  • Različni merilni principi
  • Možnost prekalibracije
  • ATEX, SIL2

Zaupajo nam