Detektor eksplozivnih plinov tip DEG-2(R), detektor strupenih plinov tip DTG-2(R)

Detektor plinov tip DEG-2(R) in tip DTG-2(R) sta namenjena detekciji eksplozivnih in zdravju škodljivih plinov v zraku. Okoliški zrak se difuzno širi skozi sinterno zaščito do merilnega senzorja, ki glede na princip delovanja zazna koncentracijo določenega plina. Izmerjena vrednost se prek elektronsko procesorskega vezja pretvori v linearen standardni tokovni izhod 4 -20 mA.

Naprava, ki ni montirana v eksplozijsko nevarno okolje, ima lahko še dodatne tri relejske izhode (npr.: napaka, alarm1, alarm2).

Zaupajo nam