Kontrolnik nivojske sonde KNS

Kontrolnik minimalnega nivoja tekočine je namenjen za neprekinjeno kontrolo nivoja goriva v podzemnih ali nadzemnih rezervoarjih. Krmilna omarica KNS je sestavljena iz krmilnega modula, programabilnega logičnega krmilnika, stikala za vklop, alarmne hupe, rdeče opozorilne svetilke in tipke za blokado hupe.

Na vsakem podzemnem rezervoarju je montirana nivojska sonda NS. V primeru, da pade nivo goriva v rezervoarju na minimum, plovec na merilni sondi razklene kontakt. Ta povzroči preklop na pripadajočem modulu v krmilni omarici. Na modulu se prižge lučka za pripadajoč rezervoar, ki ima minimalni nivo goriva, prižge se alarmna svetilka, alarmna hupa na krmilni omarici pa prične piskati. Na programabilnem logičnem krmilniku se na zaslonu izpiše napis PRAZEN REZERVOAR, ter krmilnik izključi napajanje črpalke pripadajočega rezervoarja. S pritiskom na tipko IZKLOP HUPE alarmno hupo na omarici KNS izklopimo, alarmna svetilka po kvitiranju hupe trajno sveti, svetilka za pripadajoč rezervoar sveti še naprej. Na programabilnem logičnem krmilniku ostane izhod za krmiljenje črpalke izklopljen in vklop črpalke ni mogoč dokler je nivo goriva prenizek.

Kontrolnik nivojske sonde KNS omogoča priključitev več merilnikov nivoja; merilnik: NS-1
NS-2

Zaupajo nam