Javljalnik MDK alarm

Javljalnik MDK alarm je namenjen za neprekinjeno kontrolo kvalitete zraka v zakloniščih. Kontrolira vstopni zračni tok s senzorjem ogljikovega monoksida CO in kontrolira koncentracijo kisika O2 v bivalnem prostoru. Ob prekoračitvi maksimalne dovoljene koncentracije ogljikovega monoksida CO, oziroma minimalne potrebne koncentracije kisika O2 v zraku v bivalnem prostoru, naprava posreduje zvočni in svetlobni opozorilni signal upravljalcu zaklonišča, ki mora posredovati po pravilih o zakloniščnem redu.

Zaupajo nam