Senzorska merilna glava S-JP Ex

Senzorska merilna glava S-JP Ex je sestavljena iz senzorja in razvodne omarice s priključnimi sponkami. Uporablja se za merjenje eksplozivnih plinov, par in hlapov.
Senzorska merilna glava je zgrajena iz kovinskega ohišja v protieksplozijski zaščiti neprodirni okrov (EEx d), ki je montirana v plastično razvodnico v protieksplozijski zaščiti povečana varnost (EEx e).

Za detekcijo se lahko uporabita dva različna tipa senzorjev:
  • Polprevodniški senzor: Polprevodniški senzor spreminja električno prevodnost odvisno od koncentracije plina v atmosferi.
  • Pelistorski senzor: V merilni glavi imamo dva pelistorja. Ob prisotnosti eksplozivne zmesi plina in kisika, se spremeni upornost platinaste žičke senzorja D.

Namestitev senzorja

Senzorsko merilno glavo S-JP Ex se namesti po višini glede na specifično gostoto plina
  • TNP - tekoči naftni plin - težji od zraka, merilnik se namesti približno 20 cm od tal,
  • zemeljski plin - lažji od zraka, merilnik se namesti pod stropom.

Zaupajo nam